ความผิดในการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข้อมูลข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการไล่ตามข่าวสารบันเทิงอยู่สม่ำเสมอเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการไล่ตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงต้องทำการค้นหาข่าวพร้อมทั้งทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักจะเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวมากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวสารที่บิดเบือนพร้อมกับไม่ได้เกิดจากความจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่อง หรือว่าทำการนำเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่คงทำการไล่ตามข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ข่าวที่ได้มีการเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะจำนวนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลายเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าว
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่เด่นของการนำเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการเสนอ มิใช่รูปแบบการนำเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักพร้อมกับความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ติดตามข่าวบันเทิงรับฟังข่าวอยากจะได้รับ