ผู้เสนอข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวจำนวนมาก  คงอยากจะให้ชาวไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข่าวสารในปัจจุบัน พร้อมทั้งด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การเกาะติดข่าว จึงเป็นเหตุให้วงการข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน พร้อมทั้งข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้ามีการตีวงข่าวสารให้ขยายพร้อมทั้งดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นช่องทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการเกาะติดที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ ประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความชอบใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข้อมูลได้เห็นความสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนและข่าวรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมทั้งการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากเพิ่มขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวทันเหตุการณ์ กลับทำให้เกิดการแบ่งแยกในการเกาะติดอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสำคัญของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการเกาะติดข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีโอกาสในการเกาะติดข่าวประเภทไหน ก็จะทำการเกาะติดข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมทั้งเมื่อมีโอกาสเกาะติดข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับทราบข่าวสาร พร้อมทั้งบริโภคข่าวให้เกิดความแน่นอนได้มากอีกเหมือนกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก สำหรับชาวไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมทั้งความสำคัญในข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เช่นใด แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด พร้อมทั้งข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์จากวงการข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย