ข่าวทันเหตุการณ์ คือข่าวที่ดูดีพร้อมกับมีสาระ พร้อมทั้งผู้ที่ติดตามข่าวส่วนใหญ่ ก็คงไม่พลาดไปกับการเกาะติดข่าวในลักษณะนี้ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวทันเหตุการณ์ครั้งใด ก็ย่อมที่จะส่งผลดีต่อผู้ติดตามข่าวอยู่เสมอ การรู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้คนไทยมีพัฒนาการไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเสริมสร้างความรอบรู้รูปแบบใหม่ ๆ กับการปรับเปลี่ยนhttp://news.thaiza.com/ไปของโลก

 
ข่าวทันเหตุการณ์
ข่าว จึงคอยปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการนำข้อมูลต่าง ๆ มานำเสนอ แต่ข่าวบางประเภท อาจจะมีการนำเสนอที่แปลกแยก เพราะมีการจำเพาะเจาะจงเนื้อหาของข่าว ให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ไล่ตามรับฟังข่าวประเภทนั้น ๆ ภายในแต่ละวัน แต่ในส่วนของข่าวทุกแบบอย่าง ย่อมจะต้องเป็นข่าวทันเหตุการณ์ จะต้องมีความสดใหม่ และเป็นข่าวสารที่ตรงกับยุคปัจจุบัน หรือไม่ก็เป็นข่าวที่ถูกนำเสนอความรู้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันข้างหน้า ส่วนความสำคัญของข่าวทุกประเภท ย่อมมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพราะว่าเนื้อหาของข่าว มิได้มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ แต่ทว่ายังคงสร้างเสริมความเข้าใจ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นการนำเสนอสถานการณ์ หรือว่าสภาวการณ์ภายในประเทศภายในบางมุม ที่เราคงยังไม่เคยพบเห็น หรือรับทราบมาก่อนว่ามีเนื้อที่หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ด้วย
 
ด้วยเหตุผลนี้ คนไทยจึงควรให้ความสำคัญ พร้อมทั้งควรที่จะติดตามข่าวทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวทันเหตุการณ์ ที่มีความพอดีต่อการติดตามเป็นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวในรูปแบบที่น่าสนใจ พร้อมกับเป็นข้อมูลที่ดีต่อการบไล่ตามในยุคปัจจุบันโดยตรง