ทางด้านผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตข่าว จำเป็นต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานและเสนอ ที่จะต้องดูดีพร้อมทั้งมีศักยภาพ ย่อมทำให้คนไทยทั่วประเทศหันมาสนใจ พร้อมกับข่าวเด่นประจำวันพากันติดตามข่าวที่มีประโยชน์ต่อทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

ข้อเท็จจริงจากข้อมูลมากมาย ที่ถูกนำมาเสนอในรูปแบบข่าวเด่นประจำวันแล้ว ก็ยังคงมีในส่วนของรูปแบบการนำเสนอ พร้อมทั้งการรายงานข่าวสารที่จะต้องรักษาความเป็นมาตรฐาน หรือไม่ก็อาจมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่แตกต่าง เพื่อที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมาก ได้หันมาสนใจและติดตามข่าวในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของข่าวเด่นประจำวัน จะเป็นสิ่งที่สำคัญพร้อมทั้งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ตลอด แต่ในส่วนนี้นักข่าวจำนวนมากก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองออกมาได้ดีเสมอ เหมือนกับว่าเป็นการรักษาจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในส่วนนี้นับได้ว่าเป็นส่วนที่ดีพร้อมทั้งน่าเคารพเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวที่พยายามเสนอข่าวสารจากข้อเท็จจริงเท่านั้น มิได้หวังผลประโยชน์หรือต้องการที่จะสร้างชิ้นงานให้กับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวด่วนและข่าวเด่นจำนวนมาก มักจะเป็นข่าวที่ทุกท่านจะต้องให้ความหมายมากกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการรายงานข่าวล่าสุด พร้อมทั้งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ถูกนำเสนอออกมาในแบบอย่างข่าวด่วน เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไล่ตามเพื่อรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 

พร้อมทั้งนี่ก็คือการนำเสนอรูปแบบการรายงานข่าวเด่นประจำวันที่น่าสนใจ อาจจะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะอาจดึงดูดผู้ติดตามข่าวได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มจำนวนผู้ไล่ตามข่าวในวันต่อ ๆ ไปได้มากยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกัน