ปมความจริงในการค้นหาข่าวบันเทิงวันนี้นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกนำมาเทียบเคียง ซึ่งการเปรียบเทียบและข้อมูลที่สร้างความแตกต่าง ระหว่างผลงานของผู้สื่อข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อได้ข่าวสารที่เป็นความจริงมาเปิดเผย กับนักข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวพร้อมทั้งข่าวสารที่ได้มานั้นมักเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพอใจ เพราะไม่ใช่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมกับเมื่อมีข้อเปรียบเทียบออกมาแบบนี้ ทำให้นักข่าวหลากหลายท่านต้องค้นเจอกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้ก่อ และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ตาม ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้รายงานข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างสูง และด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง จึงต้องมีการออกมาประกาศข่าวบันเทิงวันนี้อย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อให้เกิดนักข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ดูดีพร้อมทั้งมีศักยภาพโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง จะมีแค่คนเขียนข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มแค่นั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง พร้อมกับมักจะเดินทางไปภายในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้นักข่าวบันเทิงไทยต้องเดินภายในทางเส้นนั้น
 
และจากช่วงเวลาที่ผ่านมากลับเป็นเหตุให้ค้นพบว่า มีนักข่าวหลากหลายรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะกำจัดและเร่งรัดยกฐานะ เพื่อสร้างสังคมคนเขียนข่าวบันเทิงไทยให้ดียิ่งขึ้น ให้ดูเหมือนมีการกำหนดระเบียบสังคมนักข่าวบันเทิงวันนี้ให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงแค่นั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน แต่ในส่วนของการเร่งรัดคงจะต้องมีการจัดระบบและระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงวันนี้ให้ออกมาเป็นผลงานที่สามารถลบล้างคำดูถูกอย่างมากมายให้น้อยลง พร้อมกับเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งตามหลักความเป็นจริงนั้น การพัฒนาผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือเส้นทางที่สมาคมได้มีการกำชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนั่นเอง