สำหรับข่าวการเมืองในวันนี้ ได้เกี่ยวกับจุดบริการในกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน”  ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกเยี่ยมเพื่อเข้าตรวจตามจุดให้บริการในกิจกรรมนี้โดยตรง ซึ่งความน่าตื่นตาตื่นใจกับอยู่ที่ตรงท่านนายกฯพยายามที่จะโชว์ฝีไม้ลายมือ ในการขับรถจักรยานยนต์ด้วย
 
ข่าวการเมือง
ซึ่งในการเข้าสำรวจเยี่ยมจุดให้บริการภายในกิจกรรมนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นจุดให้บริการของกรมอาชีวศึกษา ที่ได้มีการตระเตรียมและตั้งจุดให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจซ่อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบฟรี ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะครอบคลุมเนื้อที่กรุงเทพมหานครถึง 50 เขตด้วยกัน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกฯทั้งนั้น พร้อมกับจะมีการให้บริการตามจุดบริการหลากหลาย ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งงานทั้งหมดจะเป็นผลงานของนักเรียนภายในภาควิชาชีพสาขามากมาย ที่ได้เข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมทำคุณความดีในครั้งนี้ด้วยตรง โดยภายในระหว่างที่ท่านนายกฯได้เข้าสำรวจเยี่ยมตามจุดบริการ ท่านนายกฯได้พยายามเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการขยะอาชีวะรีไซเคิล
 
ข่าวการเมืองและเมื่อท่านได้เดินทางมายังจุดตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ ท่านนายกฯก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ พร้อมทั้งออกตัวขับขี่รถจักรยานยนต์ ไปยังบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมทั้งได้ขี่กลับมาจอดที่ด้านหน้าตึกบัญชาการ1 อย่างอารมณ์ดีมีหน้าตาที่ยิ้มแย้ม และนี่ก็คือข่าวการเมืองวันนี้ ซึ่งเป็นที่น่าดึงดูดจากสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งเลยทีดียวค่ะ