ข่าวประจำวันในรูปแบบข่าววันนี้ส่วนใหญ่ มีการเสนอในทุกช่วง ทุกเวลา แถมทุกช่วงทุกขณะที่ว่านี้ จำเป็นต้องมีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับผู้บริโภค ที่ต้องการเกาะติดการรายงานข่าวแต่ละชนิด ผ่านช่วงระยะเวลาที่ผู้เกาะติดมีโอกาส ในการบริโภคข้อมูลโดยตรง

 

ซึ่งในส่วนของการบริโภคข่าวประจำวัน ในรูปแบบข่าววันนี้ ถึงแม้จะมีการอัพเดทข่าว ตลอดกระทั่งความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ แต่ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่ ก็ค่อนข้างรับรู้หรือรับทราบข่าว โดยเฉพาะจากโลกโซเชี่ยวเน็ตเวิร์ก การทราบข่าวในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ ก่อให้เกิดกระแสในการเกาะติดทุก ๆ ชั่วโมงข่าว เพื่อให้รับทราบความเป็นจริง หรือแม้กระทั่งมีการเปิดประเด็น ไปกับการรายงานข่าวสาร เพื่อให้ประเด็นหลัก ๆ ของข่าวแต่ละชนิด ที่มีการปล่อยข่าวสารออกมา แต่กลับมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ผู้ที่ทำการเกาะติดข่าว จึงจำเป็นต้องมีการเกาะติดพร้อมกับรับฟังข่าวสารในรอบต่อ ๆ ไป ข้อเท็จจริงที่ถูกนำเสนอ เหมือนกับเป็นการเปิดเผยการรายงานข่าว ถ้าหากเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ ต้องการอยากจะทราบหรือรับทราบ ข่าวทุกชนิดย่อมที่จะมีความสำคัญ ตลอดจนมีผู้คนให้การรอคอย และเกาะติดข่าวกันอย่างสม่ำเสมอ จนประเด็นข่าวนั้น ๆ จะจบลงอย่างสมบูรณ์

 

สิ่งสำคัญของข่าวประจำวันในรูปแบบข่าววันนี้ คงเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าว ที่นอกจากจะต้องมีความเป็นจริงแล้ว ข่าวยังคงต้องมีความสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผู้ที่เกาะติดผลหรือการรายงานข่าว ได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ ภายในระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของการรายงานข่าวสารโดยตรง และไม่จำเป็นต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างยืดเยื้อ ถ้าหากประเด็นข่าวสารนั้น ๆ ได้จบสิ้นไปแล้ว