เมื่อมีการรายงานข่าวด่วนออกมาอย่างมากมาย ตลอดจนกระแสข่าวได้ขยายท้องถิ่นออกไป การให้ความร่วมแรงร่วมใจหรือให้ความช่วยเหลือ จึงมักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็แค่ประชาชนส่วนมากอาจจะต้องให้ความร่วมมือในบางกรณีหรือว่าบางเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถยุติพร้อมทั้งจบลงได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าตายเพิ่มเติม เพียงเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้ทำการเกาะติดข่าวด่วนที่ได้มีการรายงานในสถานการณ์ที่มีขึ้นดังกล่าว และนี่ก็คือจุดดีของการรายงานข่าวด่วนที่เราทุกคนสามารถพบได้อย่างชัดเจน ว่าถ้าหากว่ามีการรายงานและติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเร่งด่วนออกมาอย่างมากมาย ก็จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ดี และข่าวด่วนล่าสุดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมากในช่วงนั้นนั่นเอง
 
ข่าวด่วน
ซึ่งมีมากหลายกรณีที่ทำให้ข่าวด่วนในบ้านเรา ได้รับกระแสการเกาะติดเป็นจำนวนมาก ก็เพราะว่าข่าวด่วนบางข่าวกลับทำเอาผู้ติดตามได้รับการส่งเสริม ตลอดจนกระทั่งได้เกาะติดข่าวที่ตนเองรอคอยแบบรีบด่วน จนสามารถสรุปได้ภายในบางกรณีของเนื้อหาข่าวสาร ที่ผู้ติดตามข่าวต้องการรับรู้จนกว่าจะสิ้นสุดและมีการปิดข่าวลงแบบสมบูรณ์ ซึ่งข่าวด่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ มักเป็นข่าวด่วนที่เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันเสียโดยมาก และจะต้องเป็นข่าวที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่คาดคิด ว่าจะเกิดกรณีมากมาย เหล่านี้ขึ้นอย่างเร็ว และส่วนใหญ่ข่าวด่วนที่จ่อคิวกระจายข้อมูลข่าวสาร มักเป็นข่าวที่เกิดจากความโหดเหี้ยม ตลอดกระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะสามารถดูแลได้