ผลประโยชน์ที่ชาวไทยได้รับเสมอมา ผ่านการไล่ตามข่าวสาร มีผลให้ชาวไทยควรให้ความสำคัญ และควรที่จะไล่ตามข่าวทุก ๆ แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวทันเหตุการณ์ ที่มีความเหมาะสมต่อการไล่ตามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวในรูปแบบที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่ดีต่อการบไล่ตามในช่วงปัจจุบันโดยตรง

 

เพราะอย่างไรก็ดี สุดท้าย ข่าว ก็คอยปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเสนอ แต่ข่าวบางอย่าง อาจมีการนำเสนอที่แตกต่าง ก็เพราะว่ามีการจำเพาะเจาะจงเนื้อหาของข่าว ให้ตรงตามความปรารถนาของผู้ที่ไล่ตามรับฟังข่าวประเภทนั้น ๆ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวทันเหตุการณ์ เป็นข่าวสารที่ดูดีและมีสาระ พร้อมกับผู้ที่ติดตามข่าวส่วนใหญ่ ก็อาจไม่พลาดไปกับการไล่ตามข่าวในลักษณะนี้ เพราะได้ชื่อว่าเป็นข่าวทันเหตุการณ์ครั้งไหน ก็ย่อมที่จะส่งคุณประโยชน์ต่อผู้ไล่ตามข่าวอยู่เสมอ การรู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ชาวไทยมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น ตลอดกระทั่งสามารถเสริมสร้างความรู้แบบใหม่ ๆ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก แต่ถ้าว่าในส่วนของข่าวทุกแบบ ย่อมจะต้องเป็นข่าวทันเหตุการณ์ จะต้องมีความสดใหม่ และเป็นข่าวที่ตรงกับช่วงปัจจุบัน หรือไม่ก็เป็นข่าวที่ถูกเสนอความรู้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า ส่วนความหมายของข่าวทุกแบบ ย่อมมีความสำคัญพอกัน

 

ก็เพราะว่าในส่วนของเนื้อหาของข่าว ไม่ได้มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ แต่ยังคงเสริมสร้างความเข้าใจ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นการนำเสนอเหตุการณ์ หรือว่าสถานการณ์ข้างในประเทศในบางมุม ที่เราอาจยังไม่เคยเจอ หรือรับรู้มาก่อนว่ามีพื้นที่หรือว่าสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ด้วย