ในส่วนของการสื่อข่าวหรือการทำข่าวบันเทิงในแต่ละคราวนั้น จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกิดความพอใจ และสำหรับผู้สื่อข่าวหรือผู้ทำข่าวเอง ก็อาจจะต้องพยายามค้นหาแหล่งข่าวที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งข่าวที่อาจให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

 
สำหรับกระบวนการคัดเลือกแหล่งข่าวหรือว่าการกรองข่าวตั้งแต่เริ่มแรก ที่ทำให้เกิดการทำงานที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นสำหรับนักข่าว เนื่องจากทางด้านดารานักแสดงส่วนใหญ่ มักจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่ก่อให้เกิดข่าวในสังคมการบันเทิงแบบรายวัน ซึ่งส่วนมากแล้วการที่ดารานักแสดงถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญภายในการสื่อข่าวบันเทิง ตลอดจนการนำเสนอข่าวบันเทิงโดยจะต้องเป็นเรื่องของพวกเขาโดยตรงนั้น มักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างมากที่สุด และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้นักข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและจัดทำข่าวบันเทิงแบบครบวงจรเพราะแม้ว่าจะมีแหล่งที่มาและที่ไป ตลอดกระทั่งนักข่าวได้เข้าไปเกาะติดข่าวบันเทิงและทำการสัมภาษณ์กับศิลปินนักแสดงชื่อดังโดยตรง แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลที่แท้จริงจะต้องหลุดออกมาจากปากของศิลปินนักแสดงบางคน เพราะการปกปิดและไม่เปิดเผยความจริง อาจทำให้พวกเขาประสบผลสำเร็จได้เพียงแค่ข้ามวัน
 
ข่าวบันเทิง
ขณะใดก็ตามที่ได้มีการเปิดเผยความจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ นักข่าวก็อาจถูกพาดพิงในบางครั้ง บ้างก็ว่ามุ่งเสนอข่าวแบบมั่ว บ้างก็ว่าเข้าไม่ถึงดารานักแสดงผู้ที่ให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่เราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เนื่องจากทางด้านผู้สื่อข่าวบันเทิงได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ ตามประเภทของจรรยาบรรณนักข่าวบันเทิงแล้วนั่นเอง