สำหรับข่าวบันเทิงวันนี้ ยังคงเป็นข่าวรูปแบบหนึ่งที่ไม่ซบเซา แต่ข้อเสียคือ ข่าวบันเทิงวันนี้อาจจะเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบ จนกระทั่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับสาระสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้มากเกินไป

 
ข่าวบันเทิง
ในส่วนของการบริโภคข่าวสารในสังคมบันเทิง ถือว่าเป็นการตามติดข่าวสารของนักแสดง ที่ทำให้เกิดหลักสำคัญร้อนสุดฮิตรายวัน ส่งผลให้กระแสการเกาะติดข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นไปในวิถีทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจากการขยายข่าวสารอย่างครอบคลุมในทุก ๆ รูปแบบ ทำให้มีคนไทยส่วนใหญ่มักทำการติดตามข่าวสารประเด็นร้อนรายวัน โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ทำให้คนไทยต้องไม่พลาดไปกับการดูข่าวสารอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการติดตามข่าวของคนไทยส่วนใหญ่ มักเป็นไปตามแนวทางของสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการติดตามข่าวสารในแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ตัวเองสามารถรับข่าวสารได้แบบประจำวันจนกระทั่งผู้บริโภคข่าวสารที่มาในแบบแฟนคลับ ต้องอินไปตามกระแสของข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ได้มีการออกข้อมูลข่าวสารมาว่าดารานักแสดงคนไทยที่เกิดเป็นประเด็นข่าวร้อน และนักแสดงคนนั้นก็ต้องตกเป็นข่าวอย่างรายวันเป็นอีกนาน หากกระแสการตอบโต้ข่าวเพื่อค้นหาหลักฐานหรือข้อเท็จจริง ยังคงมุ่งไปในลักษณะที่ทำให้เกิดสาระสำคัญที่หาข้อเท็จจริงไม่ได้  
 
จนกลายเป็นข่าวบันเทิงเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยโดยมากที่มาในรูปแบบแฟนคลับดารา ต้องคอยติดตามข่าวสารในแวดวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งการเกาะติดข่าวสารของดารานักแสดงในแบบรายวันเลยก็มี