ปัจจุบัน ในกรณีที่ข่าวใดยังคงไม่สามารถพิสูจน์และปิดประเด็นข่าวได้ เพราะหลากหลายสาเหตุที่เป็นปัจจัยสาระสำคัญ ข่าวนั้นก็ยังคงได้แนวทางการติดตามอย่างมากล้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ไม่ยากในปัจจุบันที่มีมากหลายข่าวนั่นเอง

 
เพราะประเด็นข่าวบางเรื่อง กลับเป็นประเด็นที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ติดตามข่าวเป็นอย่างสูง และในส่วนนี้ผู้ที่ทำหน้าที่รายงานข่าว ก็คงต้องค้นหาคำตอบให้กับผู้ไล่ตามข่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคำตอบที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งมีข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ถึงแหล่งข้อมูลพร้อมกับที่มาที่ไปของข่าว และด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย ผู้ที่ติดตามข่าววันนี้ส่วนมาก จึงมักจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม การติดตามข่าววันนี้ส่วนมากก็ยังคงมีหลากหลายช่องทาง พร้อมทั้งแต่ละช่องทางที่อาจจะกระจายข่าวสารไปได้อย่างกว้างขวางนั้น ก็ยังคงจะเป็นช่องทางในการติดตามข่าวของคนไทยส่วนมากทั่วทั้งประเทศ สื่อการกระจายข่าวทั้งทางด้านวิทยุหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ ตลอดจนกระทั่งเว็บไซต์ข่าวหลากหลาย ที่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบประจำวัน ก็ยังคงทำหน้าที่ในการแสวงหาความจริง ซึ่งเป็นที่มาของคำตอบที่จะต้องกระจายออกไป ข่าววันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวหลากหลายด้าน และถูกพัฒนาไปตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 
ข่าววันนี้
ซึ่งทางด้านผู้รับฟังข่าว ก็ยังคงต้องการแหล่งข่าวที่แสวงหาคำตอบได้เสมอ ตลอดจนมีการแสดงความคิดเห็นตามกระแสการติดตามข่าวในแต่ละข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ไม่สามารถปิดประเด็นความจริงลงได้ ผู้ที่ติดตามข่าวส่วนใหญ่ ก็ค่อนข้างออกตัวและแสดงความคิดพร้อมทั้งทัศนคติในแต่ละครั้ง เพื่อขจัดข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาข่าววันนี้ที่จะเกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมาก