แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีแนวทางการรายงานและไล่ตามข่าวด่วนอยู่แล้ว แต่ถ้าว่าสำหรับกระแสการติดตามข่าวสดหรือข่าวใหม่ล่าสุด ก็ยังคงเป็นกระแสการติดตามที่ดีเช่นกัน แต่ในส่วนนี้คงจะทำให้กระแสการไล่ตามที่ปะปน ไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่า ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่า เพียงแต่อาจจะต้องอาศัยหลักความคิดพร้อมทั้งความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
 
ข่าวสด
ซึ่งภายในส่วนนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งอาชีพหนึ่งภายในรูปแบบนักข่าว ที่จะต้องบุกฝ่าไปกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องตกเป็นข่าวสด และจะต้องทำหน้าที่กระจายข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ ที่มาในคราบของข่าวสดข่าวดังใหม่ล่าสุด เพื่อให้เกิดความครบครันและมีความสมบูรณ์แบบ ผู้รายงานข่าวส่วนใหญ่จะต้องทำหน้าที่เจาะประเด็น และเข้าให้ถึงตัวข่าวอย่างครบถ้วน ซึ่งได้มาด้วยข้อมูลของข่าว ที่กำลังจะกลายเป็นสถานการณ์ข่าวสดที่จะมีการรายงานข่าวสารออกไป เพื่อให้ประชาชนส่วนมากได้รับทราบข้อมูล และได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งข่าวสดต่าง ๆ ที่ได้มีการเสนอข่าวสดออกไปอย่างกว้างขวาง จะเป็นข่าวสารดี ๆ ที่ให้ข้อแนะนำพร้อมทั้งชิ้แนะแก่ประชาชนในทุกเหตุการณ์นั่นเอง
 
ซึ่งการไล่ตามสถานการณ์ รวมไปถึงข่าวสดในประเด็นหลัก ๆ จำเป็นต้องอาศัยทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคข่าว รวมไปถึงความชื่นชอบในการติดตามข่าวสาร ที่สามารถทำให้ผู้คนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในวินาทีที่ผ่านมา หรือกระทั่งวันที่ผ่านมานี้ล่าสุด พร้อมทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกว่ารุนแรง หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก อาจจะต้องมีการกระจายข่าวสาร และรายงานข่าวสดให้ทั่วถึงพร้อมเพรียงกัน