ข่าวด่วนวันนี้เรายังคงอยู่กับการเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยประเทศเนปาล หลังจากที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบ 80 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง มีผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน และบาดเจ็บอีกเป็นปริมาณมาก

 
ข่าว
ซึ่งข่าวปัจจุบัน หลากหลายประเทศชาติได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งทางคณะสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอารามวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ เพื่อจะให้ประชาชนจำนวนมากของประเทศไทยได้รับทราบกันมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อจะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อจะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนมากเองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากพร้อมกับรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
อย่างน้อย ก็ยังคงมีกลุ่มชาวไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงอาศัยอยู่ประเทศเนปาล และถึงแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่คนไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล พร้อมทั้งต้องการส่งกำลังใจและแรงใจไปให้ชาวเนปาลทุกคน

คณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหว