และแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงไปต่อหน้า ขณะสวนผึ้งรีสอร์ทถูกปิดตัวลงแบบเป็นข่าวทางการ เพราะมีการเข้าตรวจพบว่า สวนผึ้งรีสอร์ทได้ถูกทางกรมธนารักษ์เพิกถอนสัญญาเช่าในทันที เพราะได้มีคำร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ว่าทางสวนผึ้งรีสอร์ทได้มีการบุกรุกพื้นที่ โดยได้ทำการสร้างฝายทดน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในรีสอร์ทของตัวเอง

 
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้ชาวบ้านส่วนมากต้องเกิดความทุกข์ร้อนไปตาม ๆ กัน เพราะน้ำนับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทุกท่านต้องใช้ แต่ทางสวนผึ้งรีสอร์ทกลับทำลักษณะเช่นนี้ กระทั่งส่งผลทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของน้ำไปภายในที่สุด เมื่อชาวบ้านภายในบริเวณใกล้เคียงขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงทางสวนผึ้งรีสอร์ทยังคงจะพยายามล่วงล้ำพื้นที่ที่ติดกับภูเขา ซึ่งมีปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ไร่ด้วยกัน ซึ่งในพื้นที่แถวนี้จะไม่มีการให้เช่าอย่างแน่นอน และด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลเป็นเหตุให้ทางกรมธนารักษ์อนุมัติยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมด เนื่องจากทางสวนผึ้งได้ทำผิดข้อตกลงหลากหลายข้อด้วยกัน ซึ่งล่าสุดได้มีการสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด โดยจะต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นทางกรมธนารักษ์จะมีการปรับเนื้อที่ให้คงสภาพดั่งเดิม หรือไม่ก็มีการปลูกต้นไม้ชดเชย
 
ข่าว
และนี่ก็นับได้ว่าเป็นข่าววันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของธุรกิจชื่อดัง ซึ่งทางสวนผึ้งรีสอร์ท นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่นักเดินทางส่วนใหญ่ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ตกเป็นตำนานไปภายในที่สุด