ทุกอย่างเมื่อมีการปรับปรุง ผ่านระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ย่อมเป็นการพัฒนาผ่านการจัดอบรมครูอาจารย์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เกิดการพัฒนามากที่สุด จึงทำเอาข่าวการศึกษาจึงต้องการให้มีการปรับคุณภาพการศึกษาให้มาก ๆ แต่ก็ขึ้นอยู่เด็ก ๆ จะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงตนเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าอยากให้เด็ก ๆ ชาวไทยมีการพัฒนาการที่ดีในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำเอาเด็ก ๆ เกิดความรักในการอ่าน พร้อมทั้งเขียนภาษาอังกฤษให้มาก ๆ  เพื่อที่จะอาจนำไปสู่อาเซียนได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม นับได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแน่แท้  และนี่ก็คือประเด็นร้อน ที่เป็นเหตุให้ชาวไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเรียนรู้ พร้อมกับเป็นข่าวการศึกษาที่ผู้คนส่วนใหญ่คอยเกาะติดรับฟัง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่คิดว่าชาวไทยอ่อนในเรื่องด้านภาษาเป็นอย่างมากมาย จึงทำให้คนไทยจะต้องรีบเร่งพัฒนาความคิด และถ้าหากเกิดพัฒนาไม่ได้ทุกอย่างอาจดูแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้ค่ะ

 
ข่าว
ข่าวบางข่าว ต้องการที่จะเกี่ยวโยงเพื่อให้เกิดระบบการพัฒนา โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ข่าวการศึกษา มีให้พบเห็นมากขึ้นทุกที ทำให้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางด้านการศึกษาเล่าเรียนของไทย ที่ยังค้นเจอว่ายังเป็นปัญหาที่ค้างคา และไทยจำเป็นจะต้องเร่งมือที่จะมีการพัฒนาพร้อมกับการวางแผลระบบการศึกษาให้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นข่าวการศึกษามักจะมีปัญหามีขึ้นมามากมาย จนบางทีดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจแก้ไขได้ยากเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรข่าวอาชญากรรมการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญของคนไทยเป็นอย่างสูง ควรที่จะรีบควบคุมดูแลระบบการศึกษาเล่าเรียน และแก้ปัญหาที่มีขึ้นให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก ๆ ที่จะต้องเร่งเปลี่ยนตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเรียนค่อนข้างอ่อน โดยเฉพาะในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นกันมาก ในส่วนนี้จึงต้องมีการปรับปรุงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพความรู้ของเด็กไทยโดยตรง