การรังสรรค์ข่าว เพื่อให้เป็นที่ต้องการในการเกาะติด ย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม พร้อมกับเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง ระหว่างความสนใจ กับ การสนใจจากแรงดึงดูด ย่อมเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งของการเกาะติด พร้อมกับรับฟังข่าวล่าสุดวันนี้ ที่มาในรูปแบบข่าวสดพร้อมกับข่าวชนิดอื่น ๆ โดยตรง
 
แม้ว่าบางครั้ง ผู้ที่เกาะติดไม่ได้รับอำนาจจากรูปแบบของข่าวเสียเท่าใดนัก ซึ่งนำมาสู่การเกาะติดที่มีความสำคัญ มากกว่าที่จะชื่นชอบ ทำให้เห็นได้ว่า ข่าวสารบางข่าวกลับเป็นสื่อที่อาจจะดึงดูด ให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจได้อย่างง่าย ๆ เพราะว่าข่าวบางแบบสื่อให้เห็นถึงความจำเป็น ผ่านการบริโภคข้อมูลข่าวสารประจำวัน ซึ่งข่าวล่าสุดวันนี้ ก็ยังคงเน้นย้ำที่จะดึงดูด เพื่อให้ชาวไทยหันมาให้ความสนใจ พร้อมกับพากันเกาะติดรับฟังพร้อมกับรับชมข่าวสารกันมากเพิ่มขึ้น พร้อมกับด้วยลักษณะของข่าวสดทุกวัน ถือว่าเป็นข่าวที่มีความทันสมัย เพราะตามชื่อหรือตามชนิดของข่าว อาจจะที่จะแบ่งแยกความแตกต่างของข่าวออกจากกันได้ พร้อมกับที่สำคัญ ข่าวล่าสุดวันนี้ส่วนมาก มักมาในรูปแบบของข่าวสดเสมอ เพราะว่าข่าวสด มีความสดใหม่ ทันเหตุการณ์ พร้อมกับนับได้ว่าเป็นข้อมูลข่าว ที่ถูกนำเสนอมาจากเหตุการณ์ล่าสุด มีผลทำให้เกิดผู้ติดตามข่าวเป็นปริมาณมาก พร้อมกับดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ การใช้ข่าวสดเพื่อล่อความสนใจนั้น บางข่าวก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่บางข่าวกลับไม่สามารถดึงดูดใจได้เลย
 
หากพฤติกรรมการชื่นชอบในการเกาะติดข่าวลดลง ย่อมส่งผลเสียต่อความเคลื่อนไหวของประชากร เพราะ ความสนใจ พร้อมกับ การสนใจจากแรงดึงดูด มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก หากผู้คนสนใจที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ไม่ว่าเวลาไหน เขาก็ยังคงเกาะติดอยู่เสมอ เพราะว่าเขามีความสนใจเป็นพื้น แต่ถ้าหากว่าเป็นหมู่คนที่ได้รับความสนใจ เพราะมีแรงดึงดูดพวกเขามาอีกที การสนใจจึงเกิดขึ้นแค่บางครั้ง หรือว่า ในบางครั้งเพียงเท่านั้น