ข่าว ที่ค่อนข้างมีเนื้อหาสาระดี ๆ พร้อมกับคงเป็นข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือว่าข้อมูลประเภทอื่น ๆ แต่กลับมีข้อบกพร่องทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมกับความสำคัญในข่าวต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่อย่างไหน แต่ถ้าผู้คนส่วนมากให้ความสนใจกับข่าวสารด่วน ข่าวสด พร้อมทั้งข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากแวดวงข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ความสนใจจึงทำให้วงการข่าวดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน และข่าวชนิดอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าหากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นแนวทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ ประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวได้เห็นความสลักสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 
ข่าว
ถ้าจะให้ดี การให้ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย ย่อมแสดงถึงคุณภาพของข่าว และการตีวงข่าวในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนพร้อมกับข่าวรูปแบบไหน ที่เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รู้ทันเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น ความเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมกับการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับด้วยรูปแบบที่แตกต่าง อย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับทำเอาเกิดการแบ่งแยกในการเกาะติดอีกส่วนหนึ่งด้วย มากหลายคนที่ไม่มองข้าม ความสำคัญของข่าวสารทุกประเภท ย่อมให้ความสำคัญไปกับการไล่ตามข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีโอกาสในการเกาะติดข่าวประเภทไหน ก็จะทำการติดตามข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมทั้งข่าวเมื่อมีโอกาสติดตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข่าวสาร พร้อมทั้งบริโภคข่าวให้เกิดความแจ่มแจ้งได้มากอีกเหมือนกัน การเสพข้อมูลในวงจำกัด