ถึงแม้ว่าผู้คนส่วนมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการติดตามข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดีข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่มาที่ไป ว่าจะต้องมีการนำเสนอและแพร่หลายข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางที ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครหลายหลากคน เกิดสภาวะตึงเครียดและกดดันเป็นอย่างมากมาย หากมีการตามติดกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถจำแนกแยกแยะออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง
 
และถ้าหากว่าผู้ติดตามข่าวไม่สามารถจำแนกได้ว่า ความเป็นจริงแล้ว ความฮิตการเมืองเกิดขึ้นจากปมปัญหาใด และมีการเกื้อหนุนยุแหย่ให้เกิดเป็นสงครามขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้เกิดจากความเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่เกาะติดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการเกาะติดอย่างใกล้ชิด แต่ความคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูกต้อง มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ที่ต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกสามัคคีของกลุ่มคน และรวมกลุ่มกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลายเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต่อต้าน เนื่องจากส่วนหนึ่งคือตามติดข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการเมืองในปัจจุบัน ที่มีขึ้นมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลเสียให้เกิดกรณีที่ไม่วาดหวังและยากจะแก้ปัญหานั่นเอง
 
ข่าวการเมือง
แต่ส่วนหนึ่งของการเกาะติดข่าวการเมืองของคนไทยส่วนใหญ่ อาจจะมาจากความนิยมชมชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปยิ่งกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองส่วนใหญ่มักส่งเสริมให้ผู้ติดตามข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตัวเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เกาะติดข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ข่าวการเมือง