การเคาะข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้ยังไงนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่แวดวงหนังสือพิมพ์ และคนเขียนข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 
ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือวงการคนเขียนข่าวเอง เขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง ดังนั้น คำถามเหล่านี้คงจะยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความเป็นจริงแล้วนั้น นักข่าวจำนวนมากอาจจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาเกาะติดและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่เป็นหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้พร้อมกับค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยากลำบาก
 
ข่าว
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อสงสัยผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวสารในบางครั้ง ที่เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ มากหลายสถานที่ที่โด่งดังนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้เช่นใด