ความหมายที่ถูกมองข้ามของข่าวสดในชีวิตประจำวัน เป็นรูปแบบการรายงานข่าวคราวที่ไม่น่าสนใจด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะมีผลให้ผู้ที่เกาะติดข่าวอยู่นั้น อาจผลักตัวเองออกจากการเกาะติดการรายงานข่าวสดก็เป็นได้ เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่ไม่สนใจ พร้อมทั้งไม่ชื่นชอบที่จะเกาะติดการรายงานข่าวในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่วนสิ่งที่จะอาจดึงดูดใจให้มีผู้เกาะติดการรายงานข่าวคราวเพิ่มได้นั้น ก็อาจเป็นในเรื่องของการยกประโยชน์ หรือว่าการสร้างผลประโยชน์ที่ผู้เกาะติดการรายงานข่าวจะได้รับเป็นหลัก ตลอดจนกระทั่งรูปแบบการรายงานข่าวจะต้องมีความน่าสนใจ อาจดึงดูดได้ตลอดเวลานั่นเอง และนี่ก็คือรูปแบบการรายงานข่าวสดในชีวิตประจำวันที่ทุกคนจะต้องพบเจอ เพียงแต่ว่า การไล่ตามในแต่ละครั้งจะอาจสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเจอได้มากน้อยขนาดไหน หรือจะมีผู้คนปริมาณมากหรือน้อย ที่หันมาสนใจพร้อมทั้งติดตามการรายงานข่าวสดเยอะขึ้น ในส่วนนี้ก็คงจะต้องรอลุ้นกันต่อไป

 
ข่าวสด
ทุก ๆ รอบที่มีการเอาข่าวสดอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะเป็นข่าวรูปแบบใหม่ ที่มีประชาชนให้ความสนใจไม่น้อย อย่างน้อยรูปแบบความเป็นข่าวสด ก็คงไม่พ้นการนำเสนอข่าวใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นข่าวที่ถูกอัพเดทอยู่เสมออย่างแน่นอน เหมือนกับการเลือกซื้อเนื้อสดที่จะต้องสดใหม่อยู่เสมอเท่านั้น ถึงจะมีผู้บริโภคให้ความสนใจและเลือกซื้ออย่างเป็นประจำ เหมือนกับการรายงานข่าวสด ที่ข่าวจะต้องสดใหม่และเป็นข้อมูลที่อาจค้นหาคำตอบพร้อมกับข้อเท็จจริงได้ แต่ถึงแม้รูปแบบของการรายงานข่าวสด จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ในส่วนของการรายงานข่าวสด อาจจะต้องใช้แรงดึงดูดใจไม่น้อย เพราะยังคงมีผู้คนกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญไปกับการติดตามรายงานข่าวสดประจำวันเสียเท่าไหร่นัก