ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจจะสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยวัตถุประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจจะสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารภายในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงจะไม่สามารถเดินทางไปพบหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจจะใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อจะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางสำหรับทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่เมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายภายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป กระทั่งทำให้เกิดการสื่อสาร อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลประโยชน์ต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าภายในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบประมาณในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน สำหรับทำการวางเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณจำนวน 5 พันล้านบาทเท่านั้น