ปัญหา ภัยแล้ง คือปัญหาค่อนข้างที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากมาย ซึ่งเท่าที่เห็นในตอนนี้ ภัยแล้งที่ได้เข้ามาสู่เมืองไทยนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทำให้ภัยแล้งที่มีขึ้นนั้น เกิดความวุ่นวาย ทำให้เกิดการกังวลกับปัญหาที่ตามมากันนั่นเอง ทำให้ใครต่อใคร ก็ต้องหาวิธีป้องกันภัยแล้งที่เข้ามาในชีวิตเดี๋ยวนี้

 

ถือได้ว่า ภัยแล้ง เป็นสิ่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างสูง เมื่อทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งในเดี๋ยวนี้ภัยแล้งย่อมจะส่งผลอย่างรุ่นแรง จนทำให้คนไทยแต่ละเกิดความสูญเสียได้เหมือนกัน เพราะภัยแล้ง เป็นภัยที่มีความอันตราย ที่ชาวไทยจะต้องเกิดการเจ็บตายกันอยู่เสมอ เมื่อไม่อาจจะที่จะทนต่อภัยแล้งนั้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจให้เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นหากเกิดภัยแล้งควรที่จะต้องเอาใจใสกันโดยเฉพาะ แต่ไม่ว่าอย่างใดทุกครั้งเมื่อเกิดภัยแล้ง ประชาชนทั่วไปมักช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถรอดพ้นจากภัยแล้งได้เหมือนกัน ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะต้องอดทน

 

เพราะเช่นนั้น ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ได้ว่า ภัยแล้งมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหน หากชาวไทยยังมีการตัดต้นไม้ กันเพิ่มมากเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภัยแล้งตามมาได้เหมือนกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกภัยแบบหนึ่งที่จะต้องให้ความหมายอย่างมาก