สำหรับข่าวสดส่วนมากที่ถูกนำมารายงานข่าวสาร ค่อนข้างเป็นข่าวสดที่สามารถนำถ่ายทอดหรือมีการรายงานข่าวได้ในทันที เพราะจำนวนมากแล้ว ข่าวสดค่อนข้างเป็นข่าวที่มาจากสถานการณ์จริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งนับได้ว่าจำนวนมากแล้วข่าวสดมักมีความสำคัญ และผู้ที่ไล่ตามข่าวสารส่วนมาก ก็อาจจะต้องการติดตามข่าวสดนี้อยู่ก็เป็นได้

 
ข่าวสด
ดังนั้น ข่าวสดส่วนมากก็มักจะเป็นข่าวในเหตุการณ์สำคัญและมีความจำเป็น หรือไม่อาจเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้น ก็แค่บางครั้งการเก็บข้อมูลตลอดจนกระทั่งก่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนทั่วๆ ไปได้รับทราบในที่สุดและข่าวสดนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจและติดตามกันเป็นปริมาณมากเลยเชียว ส่วนรูปแบบของข่าวสดนั้น ประกอบไปด้วยข่าวสารหลากหลายแบบอย่าง ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวสารประเภทไหน เพียงก็เพราะว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีใครสามารถรับทราบข่าวได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้าง เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้จำกัดประเภทของข่าว ก็อาจทำได้โดยยาก ตลอดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมีการรายงานเป็นข่าวสดได้ หากมีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวแบบใดโดยตรง ส่วนการอธิบายข่าวสดนั้น ผู้รายงานข่าวจะปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวสารอย่างชัดเจน และเนื้อหาของข่าวจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เปรียบเสมือนเป็นข่าวที่ดีที่สุด ครอบคลุมที่สุด และชัดเจนที่สุด และเนื้อหาสาระของข่าวจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สุด
 
พร้อมทั้งนี่ก็คือรูปแบบของข่าวสด หรือว่า การรายงานข่าวอีกแบบหนึ่งที่มสีความสำคัญเป็นอย่างมาก การรายงานข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบย่อมมีความสำคัญเทียบเท่ากัน ก็แค่ข่าวที่มีความสำคัญอย่างมากที่สุดนั้น จะถูกจัดชั้นให้เป็นข่าวที่ต้องนำมาเสนอทันทีนั่นเอง