ทุกสถานการณ์ย่อมมีความหมาย และมีความสำคัญสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม ทางด้านนักข่าวส่วนมาก ไม่ได้คอยจับตามองหาต้นข่าวที่ไร้สาระ แต่พวกเขาคอยจับประเด็น เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งคนไทยทั้งประเทศ ที่ยังคงเดินหน้าเพื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงในทุกวัน จนกระทั่งข้อมูลกลุ่มนี้ จะกลายมาเป็นข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ตื่นตระหนก และคอยระวังภัยให้กับตัวเอง
 
การเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝัน มักจะเอามาสู่การเกิดข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ ที่จะสามารถกระจายข่าว ไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ให้รับรู้ และคอยระวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภัยอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ผ่านสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ปะปน ไปกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ บางสิ่งบางอย่างที่เราคาดว่า ไม่ใช่เรื่องอันตรายแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะความผิดพลาดเล็กน้อย หรือความไม่พึงระวังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กลับทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ และนำไปสู่หายนะที่เราอาจจะไม่คาดคิด หรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยรอบกาย ภัยจากธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถึงแม้จะมีข้อมูลการเฝ้าระวังภัย แต่ภัยต่าง ๆ กลุ่มนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วการป้องกันก็สามารถทำได้ยาก มีแค่น้ำใจของมนุษย์เราเพียงเท่านั้น ที่จะช่วยเหลือและสามารถหยิบยื่นให้กันได้ ภายหลังที่เกิดสภาวการณ์ขึ้นแล้ว
 
ความสำคัญของข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ จึงเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์เราทุกคน การเกาะติดข่าว แม้ว่าจะไม่กระทบต่อตัวผู้เกาะติด หรือแม้กระทั่งคนรอบข้างของผู้ติดตาม แต่บางเหตุการณ์กลับทำให้คุณรู้สึกตัวได้ว่า ตอนนี้คุณควรที่จะระวัง และไม่ประมาทแบบถึงที่สุด