นอกจากทุกสภาวการณ์ ทุกระยะเวลา จะต้องแปรเปลี่ยนไป โดยที่ใครก็ไม่อาจจะกำหนดได้แล้ว อีกหนึ่งส่วนที่ชาวไทยเดี๋ยวนี้ จะต้องคอยติดตามข่าวสดวันนี้ ก็เป็นเนื่องจาก ข่าวบางข่าวกลับมีผล ทำให้การดำเนินชีวิตของชาวไทยในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นได้ แต่ถ้าหากชาวไทยไม่มองหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ย่อมอยู่กับภาพลักษณ์เดิม ๆ พร้อมความรู้เดิม ๆ ที่มีอยู่เท่านั้น
 
ข่าวสดวันนี้จึงคงเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นข้อมูลดี ๆ ที่ถูกเอามาเสนอ เพื่อให้เห็นถึงแก่นแท้แน่นอน  ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นบทเรียนสำคัญหรือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ผู้ที่ไล่ตามข่าวสดวันนี้ ย่อมได้รับประโยชน์แบบเต็มที่ และแน่นอน นี่ก็คือเหตุผลหนึ่ง ที่ชาวไทยจะต้องติดตามข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข่าวชนิดไหน ย่อมมีความสำคัญสม่ำเสมอ การรายงานข้อมูลในแต่ละวัน จึงเป็นการป่าวประกาศข้อมูลใหม่ ๆ หรือการแปรเปลี่ยนความเป็นอยู่ เพื่อไปสู่หนทางที่ดีขึ้น และนับได้ว่าข่าวบางข่าว ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ระแวดระวังในสิ่งที่คงเกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคนที่เป็นข่าวได้เช่นเดียวกัน
 
บทบาทและหน้าที่ของข้อมูล ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก แต่ถ้าหากว่าชาวไทยไม่สนับสนุนที่จะติดตาม ย่อมส่งผลเสียต่อผู้จัดทำข่าว หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกเอามาเสนอให้เป็นข่าว ทุกอย่างจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง หากไม่มีชาวไทยให้ความสนใจจริง ๆ และคอยสนับสนุนที่จะไล่ตามอยู่ร่ำไป