ปกติแล้ว ข่าวสดจะ มีการเสนอข่าวออกไปแบบเร่งด่วน เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูล และได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และข่าวสดต่าง ๆ ที่ได้มีการเสนอออกไปอย่างกว้างขวาง จะเป็นข้อมูลดี ๆ ที่ให้ข้อแนะนำและชี้แนะแก่ประชาชนใน ทุกเหตุการณ์นั่นเอง

 
โดย การเสนอ[LINK1]ข่าวด่วนข่าวดัง ย่อมมีแนวทางการรายงาน พร้อมกับประชาชนโดยทั่วๆ ไปย่อมที่จะสนใจและทำการติดตามข่าวสดอยู่แล้ว แต่สำหรับแนวทางการไล่ตามข่าวสดหรือ ข่าวใหม่ล่าสุด ก็ยังคงเป็นแนวทางการติดตามที่ดีเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนนี้อาจทำให้กระแสการไล่ตามที่ ปะปน ไม่สามารถแบ่งแยกออกได้ว่า ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เพียงแต่อาจต้องอาศัยหลักความคิดและทัศนคติของแต่ละคน ที่มีต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงความชื่นชอบในการไล่ตามข่าวสาร ที่อาจทำให้ผู้คนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ทั้งในวินาทีที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งวันที่ผ่านมานี้ล่าสุด และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกว่ารุนแรง หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก อาจต้องมีการกระจายข่าว และรายงานข่าวสดให้ครอบคลุมพร้อมใจกัน
ข่าว
 
และสำหรับหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งอาชีพหนึ่ง ในรูปแบบผู้สื่อข่าว ที่จะต้องบุกฝ่าไปกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องตกเป็นข่าวสด และจะต้องทำหน้าที่กระจายข่าวสาร ต่าง ๆ เหล่านี้ ที่มาในคราบของข่าวสดข่าวดังใหม่เอี่ยมล่าสุด เพื่อเกิดความครบถ้วนและมีความสมบูรณ์แบบ ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะต้องทำหน้าที่ เจาะประเด็น และเข้าให้ถึงตัวข่าวอย่างจริงจัง
 

อ่านข่าวสดออนไลน์ได้ที่ http://news.thaiza.com/