เพราะว่าผู้ที่เป็นมารดามือใหม่ ค่อนข้างไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองกำลังมีท้อง เพราะบางท่านอาจจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงออกมา จึงทำให้คุณแม่มือใหม่ไม่รู้ตนเองเลย ว่าตัวเองกำลังมีท้องอยู่ จนวันหนึ่งที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรง ก่อให้เกิดกิริยาอาการสงสัยขึ้นมา บางท่านมักจะมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องอาการคนท้องว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง แต่สิ่งแรกที่ท่านควรสังเกต คือ ประจำเดือนมาปกติหรือไม่ ซึ่งคุณแม่มือใหม่อาจจะคำนวณดูได้ว่า เมื่อเดือนที่แล้วระดูมาวันที่เท่าไหร่ แล้วเดือนถัดไปน่าจะมาวันไหนเช่นเดียวกัน

 
แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น อาการคนท้องมักจะสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ  แต่ว่าต้องขึ้นอยู่ร่างกายของตัวคุณแม่เองว่าเป็นเช่นใด เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่รู้แล้วว่ากำลังมีเด็กตัวน้อยภายในครรภ์ พร้อมทั้งเก้าเดือนนี้เด็กในครรภ์จะต้องมีความเจริญที่ดี เพราะเช่นนั้น ทางที่ดีแม่ควรที่จะดูแลตนเองให้เป็นพิเศษ เริ่มโดยการไปพบแพทย์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ พร้อมกับคนท้องสิ่งที่สำคัญผู้ที่เป็นคุณแม่จะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสามารถสร้างการเจริญของลูกน้อยในครรภ์ แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่มือใหม่ก็ไม่ควรใส่ใจในเรื่องอาหารอย่างเดียว แต่คุณแม่จะต้องใส่ใจควบคู่ไปกับบริหารและการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ทำให้ร่างกายของมารดาและคุณลูกมีความเข้มแข็ง
 
อาการคนท้อง
เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ ที่อาจจะกำลังสงสัยว่า ตนเองมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์ในขณะนี้หรือไม่ และหาค้นพบแล้วว่า คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ในระยะแรกเริ่ม ควรเร่งที่จะทำการดูแลตนเอง อย่างน้อยก็ควรทำให้ตัวเองพักผ่อนมากที่สุด เพื่อส่งผลกับสุขภาพของตัวคุณเองพร้อมทั้งลูกน้อยได้อย่างครบถ้วน