เมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนมักจะเป็นจุดหมายปลายทางอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมุ่งหวังว่าจะเดินทางมายังสถานที่เที่ยวแห่งนี้ เนื่องจากความงดงามของสถานที่ที่ถูกรังสรรค์และประดับขึ้นมาเป็นอย่างดี ทำให้วัดป่าภูก้อนมีความงามตระการตาสำหรับผู้เดินทางโดยตรง แถมวัดป่าภูก้อนยังคงตั้งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำแห่งตำบล บ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย ทำให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสและมีจิตศรัทธาพากันเดินทางเข้ามาเชยชม และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดป่าภูก้อน วัดที่มีชื่อเสียงของไทยด้านในจังหวัดอุดรธานีนี่เอง

 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความวิจิตรตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันทัศนาจรเข้ามาเชยชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธศาสนาโดยแท้ และไม่ว่าจะสัญจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยววัดป่าภูก้อนเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตศรัทธาที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างเสริมวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างสวยงาม และนี่ก็คือวัดวาอารามแห่งหนึ่งของไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในปัจจุบันนี้นั่นเอง