การเปิดโลกข่าวทันเหตุการณ์ ถือว่าเป็นการเปิดโลกใบใหม่เอี่ยม เพื่อนำพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่คุณคงเพิ่งรับรู้ หรือว่ายังไม่ได้รับรู้ พร้อมทั้งดูเหมือนว่าในตอนนี้ มนุษย์เราทุกคนจะให้ความสนใจ พร้อมทั้งบริโภคข่าวสารกันน้อยลง บางขณะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ ถ้าผู้คนไม่สนใจที่จะติดตามข่าวแล้ว ย่อมส่งผลร้ายในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

 
ข่าวทันเหตุการณ์
เบื้องลึกของการจัดทำ และการกระจายข่าวในรูปแบบข่าวทันเหตุการณ์ แน่นอนเลยว่า ข้อมูลของข่าวสารในรูปแบบนี้ จะต้องมีความเข้าสมัย ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมีอะไรแปรเปลี่ยนไป ในระยะเวลาใดก็ตาม ข่าวสารในรูปแบบนี้ จะต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นข้อมูลที่แท้จริง ที่จะทำเอาเราทุกท่าน สามารถเกาะติดข้อมูลข่าวสาร และรับทราบข้อมูลที่มีขึ้นจริง ผ่านเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นในปัจจุบัน และข่าวทันเหตุการณ์นี้ จะนำคุณไปสู่สภาวการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเหตุการณ์อันใกล้ในอนาคตที่จะถึงนี้ นับได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ใครต่อใครจะต้องรับรู้และพลาดไม่ได้ การติดตามข่าวสาร จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้น หากไม่มีการเกาะติดข่าวสาร คุณก็จะไม่อาจจะรับทราบข่าวทันเหตุการณ์ได้ว่า โลกภายในวันนี้เกิดอะไรขึ้นมั่ง ถึงแม้ว่าท่านจะออกไปสู่โลกภายนอกอย่างสม่ำเสมอ แต่เมืองไทยมีขนาดกว้างขวาง คุณย่อมที่จะไม่สามารถรับรู้สถานการณ์ จากทุก ๆ พื้นที่ได้อย่างแน่แท้
 
เพราะเช่นนั้น ข่าวทันเหตุการณ์ จึงเป็นข่าวชนิดหนึ่ง ที่ดูตรงต่อทุกสถานการณ์ ที่ควรรายงานให้ชาวบ้านได้ทราบ ชื่อพร้อมทั้งประเภทของข่าว ย่อมแสดงได้ถึงประสิทธิภาพของข่าว ที่จะสร้างคุณค่าได้อย่างสูงสุด