เพราะว่าประเด็นข่าวเด็ดรายวัน ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ที่เกาะติดข่าวอย่างเป็นประจำ มักจะเลือกเกาะติดข่าวในส่วนของประเด็นสำคัญ ๆ ก่อนเสมอ เหมือนเป็นการสรุปใจความข่าวล่าสุด ที่น่าสนใจแต่ละข้อมูลก่อน แต่สำหรับข่าวอื่น ๆ ก็ยังคงจะเป็นที่น่าสนใจเช่นเดิม เพียงแต่คงมีการเกาะติดก่อนหรือหลังแค่นั้นเอง
 
เมื่อคนไทยรู้สึกเข้าใจถึงการเกาะติดข่าว หัวใจของคนเขียนข่าวย่อมต้องการเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ หรือว่าแม้กระทั่งการนำเสนอสภาวการณ์ต่าง ๆ ผ่านประเด็นข่าวเด็ดแบบรายวัน ที่ดูเหมือนว่ามีความสำคัญไม่น้อย จนกระทั่งทำให้คนไทยรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ไปกับข่าวต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ถูกนำเสนอภายในหน้าของประเด็นข่าวร้อน หรือว่า ประเด็นข่าวล่าสุด ยิ่งถ้าหากได้ชื่อว่าเป็นประเด็น ย่อมทำให้คนติดตามข่าวส่วนใหญ่ รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ แต่จริงๆ แล้วข่าวต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะถูกอัพเดทตามสภาวการณ์ล่าสุด หรือช่วงเวลาของการนำเสนอข้อมูลล่าสุด ที่ถูกอัพเดทแบบต่อเนื่อง ถ้าหากมีการนำเสนอก่อนและดูเป็นข่าวที่สำคัญของวันนี้ ย่อมถูกจำกัดเข้าไปในประเด็นข่าวแบบรายวัน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เกาะติดข่าวย่อมเลือกที่จะอ่านข่าวเหล่านี้ก่อนเสมอ แต่สำหรับข่าวที่ไม่ได้ถูกนำเสนอภายในหมวดนี้ ก็ไม่ได้ถูกทิ้งกว้างแต่อย่างไร
 
จะเป็นประเด็นข่าวเด็ดหรือไม่ อันนี้บางครั้งก็ไม่สำคัญสักเท่าไหร่นัก เนื่องจากผู้ที่ต้องการติดตามข่าว ย่อมต้องการเกาะติดเนื้อหาและความสำคัญของข่าว ถึงแม้จะถูกตั้งให้เป็นประเด็นแรก ๆ แต่การเกาะติดอ่านในหลัง ๆ ก็ยังคงเป็นการเกาะติดข่าวสาร ภายในรูปแบบปกติทั่วไปเช่นกัน