การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนใหญ่ มีหลากหลายคนอาจจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการเกาะติดสถานการณ์มากมาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น อาจจะมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อจะสามารถเดินทางเข้ามาเกาะติดและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่คือหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนความเป็นจริงจะเป็นยังไง เราคงล่วงรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เนื่องจากวงการหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการผู้รายงานข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้ยังไงนั้น ผู้เกาะติดข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความวางใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 

และเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการตีพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายพื้นที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้ยังไง หรือแม้กระทั่ง การเกาะติดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้ยังไงว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะเช่นนั้น คำถามเหล่านี้อาจจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงยังไงก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม