เมื่อผู้รายงานข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงแบบมีข้อมูลเท็จจริง ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข่าวสารที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าวางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกนำเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข่าวในแต่ละแบบ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีจุดหมายปลายทางอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงแบบลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อมั่นฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ข่าวบันเทิงที่เราได้รับฟังอยู่นี้เป็นจริงหรือเปล่า ไว้ใจได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หรือกระบวนการวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในแบบที่ดีและมีความสมควรนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำภาระหน้าที่ค้นหาข่าวสารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่นักข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวสารให้ออกมาในแบบข่าวบันเทิง ดาราที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้มากที่สุด ซึ่งการเสนอข่าวที่ถูกต้องและมีความพอเหมาะนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก และการเสนอข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้สาระที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การทำความเข้าใจ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจมีการเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นเยี่ยงอย่างแก่การดำเนินชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มักพึงปรารถนาเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจจะไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในแบบที่ดีได้อย่างที่กล่าวมานั่นเอง