เมื่อคุณต้องย่างก้าวผ่านวันนี้ เพื่อที่จะไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ในวันข้างหน้าของคุณ คุณคงจะไม่อาจจะคาดเดาอะไรได้ พร้อมทั้งในเมื่อผู้คนโดยมาก ค้นหาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนา แล้วใครบ้างละที่ต้องการจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อรับฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญ การบริโภคข่าวที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหวาดกลัว ว่าชาวไทยจำนวนมากจะไม่ให้ความสนใจ พร้อมกับสุดท้ายข่าวที่ถูกมุ่งเสนอออกมานั้น กลายเป็นข่าวที่ใครRead More →