การติดตามข่าวอัพเดทแบบรายวันภายในวงกว้าง อาจทำให้เราได้รับทราบข้อมูลที่บิดเบือนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อข่าวจริงบ้าง ซึ่งเราอาจจะต้องมีการใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ตลอดจนสามารถกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ถ้าหากว่าเราได้รับฟังข่าวสารประเภทต่าง ๆ มาด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง การกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารก็ย่อมที่จะไม่เกิดขึ้น ก็เพราะว่าอย่างน้อยการที่คุณติดตามข่าวอัพเดทด้วยตัวเอง และเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารมาจากสำนักงานข่าวหรือว่าผู้รายงานข่าวโดยตรง ก็มักเป็นข่าวอัพเดทที่มีเนื้อหาอาจพิสูจน์ได้จริง รวมถึงติดตามได้จริงตามกระแสที่มีข่าวคราวดังออกมา และคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า ข่าวสารที่คุณได้ยินมานี้ย่อมเป็นข่าวที่ถูกเรียบเรียงมาจากคนเขียนข่าวรายงานสดนั่นเองRead More →