ข่าวเศรษฐกิจ ถูกคิดว่าเป็นข่าวประเภทหนึ่งที่น่าเบื่อ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นข่าวที่ถูกเสนอในรูปแบบประจำวัน ถึงเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยน ตลอดจนเป็นข่าวที่คงจะถูกนำมาคิดพร้อมทั้งวิเคราะห์แบบเจาะจง ว่าจะเกิดผลดีหรือว่าผลร้ายต่อประเทศไทยในช่วงเวลาต่อมา เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐกิจ ก็ย่อมมีขึ้นพร้อมทั้งมีลงตามกาลเวลา พร้อมทั้งทุกคนก็ย่อมที่จะไม่อาจคาดเดาได้   การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ถูกดึงขึ้นมาเป็นใจความสำคัญอย่างเป็นประจำ เป็นเพราะว่าความสำคัญที่แตกต่าง ตลอดจนกระทั่งเป็นผลที่ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ไปจนกระทั่งถึงการดำรงชีวิตของคนRead More →