สำหรับข่าวเกี่ยวกับราคาทองคำวันนี้ หรือแม้กระทั่งราคาทองรูปพรรณในช่วงปัจจุบัน อาจจะมีราคาขึ้นและราคาลงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งล่าสุด ราคาทองคำก็อาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ พยายามที่จะทำการเลือกซื้อทองคำหรือทองรูปพรรณได้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อก็ตามที่มีราคามากยิ่งขึ้น ก็จะต้องมีราคาลดน้อยลงในลำดับต่อไป เพียงแต่ผู้ที่ตามติดราคาทองแบบรายวัน หรือการตามติดบางช่วงนั้น อาจทำให้เกิดการเทียบได้ยากเสียหน่อย เพราะหากว่าคุณพลาดไปกับการติดตามราคาทองคำในบางช่วง การเปรียบเทียบก็จะขาดหายไปผลสุดท้าย และสามารถทำการเปรียบเทียบได้ยาก หรือสำหรับคนบางกลุ่มเองRead More →