ความฝันที่นำมาสู่ความสำเร็จ ความคาดการณ์ย่อมนำมาสู่ความมุ่งหวัง ทุกสิ่งสามารถมีขึ้นได้พร้อมกับเป็นไปได้เสมอ เช่นกันกับความสำเร็จของนักวิเคราะห์ผลบอล ที่ไม่ได้เริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง แต่ผลสำเร็จของพวกเขา ยังคงสามารถเกิดขึ้นต่อ ๆ ไปได้ เนื่องจากการวิเคราะห์บอลได้อย่างเที่ยงตรง ยังคงมีความแม่นยำมากขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านความสามารถ ของนักวิเคราะห์ผลบอลภายในเวลาต่อมานั่นเอง   คุณค่าผ่านการศึกษาRead More →