เด็กหาย ซึ่งคือข่าวให้มีให้เห็นกันตลอดเวลา ทำให้ผู้ปกครองหลากหลายคนต่างก็ต้องมีการดูแลลูกหลานของคุณห่างไกลจากอันตรายต่าง ๆ เนื่องจากในสมัยนี้มักจะมีข่าวสารออกมาเสนอมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กโดนอุ้ม หรือนำไปฆ่าทิ้ง ล้วนสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เป็นบิดามารดาเป็นอย่างมากมาย เมื่อได้รู้ข่าวของลูกตัวเอง กลับกลายต้องเสียใจ จนไม่สามารถได้ลูกกลับมาได้นั่นเอง   ด้วยกระแสข่าวเด็กหาย คือสิ่งที่มีความน่ากลัว ทำให้ผู้ปกครองแต่ละคนRead More →